Razpis za 3. spominski tek policista Igorja Mauserja – Mausa

 

Organizator:

Kolektiv policijske postaje Ljubljana, Vič, Tbilisijska ulica 65, 1000 Ljubljana.

 

Organizirana tekmovanja:

  • tekmovalni tek na razdalji 9 km,
  • pohod po trasi tekmovalnega dela teka na razdalji 9 km.

Kraj prireditve:

Gostišče rekreacijskega društva Mostec, Matjanova pot 23, 1000 Ljubljana

 

Datum in čas:

Sobota dne 30.06.2018 ob 10.00 uri.

 

Trasa proge:

Trasa poteka po neokrnjeni naravi v delu parka: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

 

  • ob 10.30 uri start tekmovalnega teka na 9 km
  • Od 10.00 ure dalje pohod na trasi tekmovalnega dela teka na 9 km

Start in cilj vseh kategorij teka je ob prireditvenem prostoru pri gostišču Mostec.

  • tekmovalni del teka na 9 km: Od starta pred gostiščem, trasa poteka znotraj parka Krajinski park Tivoli,  Rožnik in Šišenski hrib, kjer bo potekala nekje 9 km dolga trasa po neokrnjeni naravi. Višinska razlika proge je približno 140 m, teče se po utrjenem makadamu oziroma gozdnih poteh. Na trasi letos ovir ne bo !

 

OPOZORILO: Časovne omejitve ni !  Meritve časa v tekmovalnem delu teka bo izvajalo licencirano podjetje, specializirano za izvajanje tovrstne dejavnosti !

 

Kategorije:

  • Policija – moški – tekmovalni del
  • Policija – ženske – tekmovalni del
  • PP Ljubljana Vič in
  • Prijatelji Igorja Mauserja – Mausa

 

Prijave:

 Na prireditev se lahko prijavijo kolektivi vseh PP PU v RS, ter notranji oddelki znotraj vsake PU v RS, kolektivi GPU in njihovi notranji oddelki, ter prijatelji Igorja Mauserja.

 

Zelo dobrodošli so prostovoljci, ki imajo željo, da bi prisostvovali na prireditvi, ne da bi se posebej izčrpavali in bi bili pripravljeni pomagati pri organizaciji, pomoči na območju trase ali prireditvenega prostora. Delo prostovoljcev bo omejeno na delno pokrivanje trase in opravljanje dela na okrepčevalnicah in razdeljevanje materiala na prireditvenem prostoru.

 

Vodstvo posamezne PP PU v RS…, obvezno določi osebo, ki bo sestavila seznam zaposlenih oziroma udeležencev pohoda in tekmovalnega dela teka in pobrala prijavnino v višini 20 EUR.

 

Na čitljivem seznamu mora biti obvezno pri posameznem udeležencu razvidno ali se bo udeležil tekmovalnega dela teka ali pohoda, IME in PRIIMEK, ter ROJSTNI DATUM (v tekmovalnem delu), posameznika, zaradi dodelitve štartne številke v tekmovalnem delu teka in velikosti majice (npr. S,M,L,XL…..). Prav tako na sezname dodajo morebitne prostovoljce. Prostovoljci, ki bodo prispevali del prijavnine 10 EUR zaradi dobrodelnosti, bodo dobili tudi spominsko majico, topel obrok in ostale priboljške.

 

Prijave sprejete na PP Ljubljana Vič, za vse kategorije teka in pohoda, sprejemamo do vključno 08.06.2018.

 

Posamezne PP PU v RS, oddelek znotraj posamezne PU v RS in oddelke znotraj GPU, po 08.06.2018, sezname z udeleženci teka, prostovoljci in prijavnino izročijo PP Ljubljana Vič. V kolikor enota pred iztekom roka uspe sestaviti seznam in pobrati prijavnino, lahko le to predhodno izroči vodstvu v enoti PP Vič.

 

Prijava po datumu 08.06.2018 ne bo mogoča zaradi dela organizacijskega odbora in priprav na prireditev. Prijava na dan prireditve ne bo mogoča !

 

Prijavnina:

Plačilo do 08.06.2018 znaša za tekmovalni in pohod na 9 km - 20 EUR.

 

Kaj vključuje prijavnina:

Vsak tekač in udeleženec prejme spominsko majico in topel obrok, ter ostale priboljške. V cilju in na sami trasi bo poskrbljeno za osvežitev – voda (letos bosta na trasi dve okrepčevalnici), medsebojno druženje in obujanje spominov.

 

Prevzem štartnih številk:

Štartne številke za tekmovalni del teka se prevzamejo na zunanjem pokritem delu prireditvenega prostora, Mostec:

  • na dan prireditve od 08.00 ure do 10.00 ure dalje

Pobrana prijavnina se bo izključno porabila za stroške organizacije spominskega teka, ostala sredstva po pokritju stroškov, se bodo le ta namensko donirala otrokom padlih policistov na službeni dolžnosti oziroma, otrokom namenjeni organizaciji ali otroku, ki se bo znašel v posebni situaciji.

Prostovoljci se zglasijo na dan prireditve ob 07.00 uri na prireditvenem prostoru, kjer bodo dobili zadolžitve !

 

Zdravstveno varstvo:

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.

PU Ljubljana, Službo direktorja bomo zaprosili za navzočnost ustrezne zdravstvene službe v okviru Policije na sami trasi teka. Prav tako bo na mestu prireditve navzoča zdravstvena ekipa z reševalnim vozilom.

 

Podelitev nagrad:

Prvi trije v posamezni kategoriji bodo prejeli priznanja, s strani družine Igorja Mauserja, in vodstva PP Ljubljana Vič.

 

V sklopu prireditve bo poskrbljeno za glasbeni program, letos tudi do kasnejše večerne ure.

 

Dodatne informacije in podatki o kontaktnih osebah so na voljo pri vodstvu PP Ljubljana Vič.

 

Vodstva posameznih enot naprošamo, da določijo posameznika za pobiranje prijavnin in da zainteresiranim, zaposlenim, ki si želijo biti navzoči in počastiti dan Igorja Mauserja in padlim policistom, omogočite prost dan na dan prireditve.

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa. V izrednem primeru odpovedi na dan prireditve, bo le ta prestavljen na naslednji najbolj primeren termin. V primeru večjega števila prijav v tekmovalnem delu teka, bo zaradi boljšega pretoka tekačev na startni liniji le ta časovno zamaknjen na več skupin.